Information - till dig som bor eller kommande hyresgäst

Här har vi samlat information som kan vara intressant för dig som är, eller är intresserad av att bli hyresgäst hos oss på ICS Fastigheter. Här har vi samlat våra vanligaste frågor som uppstår för dig som hyresgäst, information om vad som gäller vid in- och utflyttning, och mycket annat som kan underlätta för dig som hyresgäst.

Adressändring

Adressändra i god tid innan du flyttar. Din adressändring gör du på adressändring.se. När du gör en adressändring måste du ha ditt lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Lägenhetsnumret hittar du i ditt hyreskontrakt eller på din lägenhetsdörr. Du måste också göra en flyttanmälan till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Du måste själv göra en anmälan om ändrad adress till exempelvis försäkringsbolag, banker, föreningar och vänner.

Autogiro

Att betala hyran via autogiro är både bekvämt, enkelt och avgiftsfritt. Hyresbeloppet dras direkt från ditt konto på förfallodagen. Du kan också välja att få dragning tidigare genom att meddela oss vilken dag du önskar. Tidigaste dragningsdag är den 18:e. Inför första dragningen får du en hyresavi med information att hyran kommer dras via autogiro. Därefter får du endast avi om beloppet ändras. Dragning av pengarna görs på förfallodag/önskad dag. Skulle det inte finnas täckning görs omförsök de tre kommande vardagarna. Har ingen av dessa dragningar lyckats måste du betala in hyran själv.

Avfall

Sopor får slängas i restavfall och kompost i kompostkärlen. Tänk på att den inte får innehålla farligt avfall, kemikalier, elektronik eller grovsopor. Dessa måste du transportera till en återvinningscentral eller återvinningsstation i din kommun. Det är viktigt både för miljön och av kostnadsskäl att du sorterar rätt. Saknas källsorteringsrum i ditt område ska du lämna soporna på en återvinningscentral. Farligt avfall, elektronik samt grovsopor tar du till en återvinningsstation. Information om det finns återvinningscentraler och återvinningsstationer hittar du på din kommuns hemsida.

Besiktning

I samband med att du flyttar utför ICS Fastigheter besiktning av lägenheten. Detta görs för att vi ska kunna planera reparationer och underhåll och för att du ska få en möjlighet att rätta till eventuella brister och fel. Cirka en månad innan kontraktstiden går ut blir du kontaktad för att boka in en avflyttningsbesiktning. Besiktningen kommer ske cirka 1-2 veckor innan du flyttar.

Badrum

Du får inte borra eller göra andra hål i ytskiktet i badrummet. Vill du sätta upp något på väggarna måste du först prata med din bovärd. Det är för att undvika att det blir vattenskador i våtrummet. Duschdraperi är inte standard men du bör sätta upp ett som skydd mot vattnet. Välj en modell av draperistång som inte behöver skruvas fast i väggen, då är den lätt att ta med vid flytt och det blir inga skador på väggen.

Tänk på detta:

  • Det är ditt ansvar att hålla rent och rensa i avloppet till tvättstället samt i golvbrunnen så att det inte blir stopp.
  • Det är förbjudet att spola ned medicin, kemikalier, kattsand, dambindor, tops samt fett från stekpannor i toaletten.
  • Tänk på dina grannar. Undvik att duscha och tappa upp badvatten på tider när dina grannar kan störas av bruset i vattenledningarna.
  • Badrumsskåpet tillhör standardutrustningen i bostaden och ska lämnas kvar när du flyttar.

Balkong

Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkonräcket. Grillning på balkongen är inte tillåtet. Det ör förbjudet att skaka mattor och tänk på att rökning på balkongen kan störa dina grannar.

Barnvagnar

Av säkerhetsskäl får du inte ställa barnvagnar i trapphuset eller entrén. Börjar det brinna måste utryckningspersonalen kunna komma fram. Men det är också av hänsyn till dina grannar och deras framkomlighet.

Brand

Ring 112 om du upptäcker en brand eller annan fara.

Brandvarnare

ICS Fastigheter har satt upp brandvarnare i alla bostäder. Du måste med jämna mellanrum kontrollera att den fungerar, det vill säga att batterier inte har tagit slut. Gör det lämpligen en gång i månaden. En brandvarnare är en billig livförsäkring. ICS Fastigheter ansvarar för att det sitter en i varje bostad och du som hyresgäst för att batteriet fungerar. Skulle din lägenhet sakna brandvarnare var vänlig kontakta oss snarast på telefon 031-49 38 00 (telefontid, måndag 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00).

Bredband, TV och telefoni

Information om bredband/tv/telefoni sker innan inflytt.

Cykel

Du får inte ställa din cykel i trapphuset eller på andra ställen där den kan hindra utrymning. Ställ cykeln inom- eller utomhus på de platser som ICS Fastigheter anvisat.

Direktbyte

Vill du byta lägenhet med en annan hyresgäst, ett så kallat direktbyte? Kontakta ICS Fastigheters kontor på 031-49 38 00 (telefontid, måndag 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00).

Djur

Husdjur är tillåtna i ICS Fastigheters lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl. a ormar och andra reptiler. Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

Dörrar

Du får ta bort innerdörrar i lägenheten förutsatt du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dem så att de inte skadas.

El

I ICS Fastigheters bostäder kan du som hyresgäst välja vilken elleverantör som är förmånligast för dig. Det är du som väljer och ingår avtal, samt även säger upp elavtalet vid flytt.

Element

Våra element är försedda med en termostat som känner av inomhustemperaturen. Om elementen är kalla kan det betyda att temperaturen redan är 20 grader i din lägenhet. Tänk på att inte placera möbler eller gardiner framför elementen. Då känner termostaten bara av temperaturen närmast elementen även om övriga lägenheten är kallare.

Entré

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa upp entrédörrar och de ska hållas låsta på natten så att obehöriga inte kommer in. Det får dessutom inte stå cyklar, barnvagnar, möbler och annat i entréer, trapphus och loftgångar. Detta för att underlätta för städpersonal men också på grund av brandrisken och för att ambulans- och räddningspersonal ska kunna utföra sitt arbete.

Felanmälan

Anmäl fel och skador i din lägenhet och i gemensamma utrymmen till din fastighetsskötare.

Flyttstädning

När du flyttar från lägenheten måste du flyttstäda. Det innebär att allt i lägenheten måste göras rent (t.ex. skåp, på, och runt spis, ugn, toaletter, bakom element, lister, golv, badrumsväggar osv.). Ett tips kan därför vara att anlita en städfirma som är vana vid flyttstäd.

Kom ihåg att båda tömma och göra rent i ditt förråd, garage och andra utrymmen som du hyrt. Om flyttstädningen inte utförts på ett av oss godtagbart sätt kommer du som hyresgäst att debiteras kostnaden för extra städning som vi måste beställa och /eller kostnaden för borttransport och eventuellt lagring av saker.

Fläkt

Fläkten ovanför spisen är en viktig del av ventilationssystemet i din lägenhet. Rengör filtret i fläktkåpan (där det finns) minst en gång i månaden genom att diska det i varmt vatten och i milt diskmedel. Tänk även på att rengöra ventilen i badrummet. Ett tips är att linda hushållspapper runt en matkniv och ta bort dammet i springan med den. OBS! Lossa inte på några skruvar på ventiler så att inställningarna ändras.

Fåglar

Hur gulliga och frusna småfåglarna än må vara så är det inte tillåtet att mata dem från balkongen/uteplatsen. Anledningen är att fågelmaten drar till sig andra skadedjur som t ex råttor och möss. Naturligtvis får du mata fåglarna − men gör det i en skogsdunge en bit ifrån bostadsområdet.

Förråd

Tänk på att inte förvara värdesaker i ditt förråd. Se till att ditt källar- eller vindsförråd är låsta och titta till förrådet regelbundet för att se att ingen har försökt bryta sig in, Du får inte förvara brandfarliga ämnen i ditt förråd. I källargångar och vindsgångar får ingen förvaring ske. All förvaring ska ske i respektive förråd. Cyklar, barnvagnar, rullatorer och dylikt får inte förvaras i trapphuset. Dessa kan hindra städning, sjuktransporter och försvåra vid eventuell utrymning.

Garage

Önskar du hyra garageplats tar du kontakt med kontoret på telefon 031-49 38 00 (telefontid, måndagar 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00) eller via mail info@icsfastigheter.se Garagen får inte användas som förråd eller som en plats att reparera bilen. Du får inte förvara brandfarliga vätskor eller gaser i garaget.

Grilla

Sommar är lika med grilltider. Det är dock inte tillåtet att grilla på balkongen. Att grilla på sommaren är alltid trevligt men tänk på att era grannar kanske inte tycker det är trevligt att få in grillos. Använd aldrig grill med eld som värmekälla på balkong eller nära huset på din uteplats – det medför stor brandrisk. Du är själv ansvarig. Lämna aldrig en grill utan uppsikt.

Grovsopor

Grovsopor ska du lämna till en återvinningscentral. Se din kommuns hemsida för mer information.

Hänsyn

Tänk på dina grannar! Behandla dem som du själv vill bli bemött. Höga skrik, hög musik och liknande kan vara störande. Blir du störd? Det bästa är att prata med den eller de som stör, de kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Tänk på att om en utryckning måste ske för att du stört dina grannar så kan du komma att bli debiterad om störningen är så pass kraftig och störande eller är upprepande. Kraftiga och upprepade störningar kan faktiskt leda till vräkning.

Hemförsäkring

Du måste ha en hemförsäkring för att teckna ett hyresavtal med ICS Fastigheter. När du skriver på hyresavtalet ska du ta med dig bevis på att du har hemförsäkring. En hemförsäkring är mycket viktigt för dig som hyresgäst om det inträffar skador eller brott. Inträffar t.ex. en stor vattenskada som medför att du tillfälligt måste flytta från din lägenhet är det din hemförsäkring som står för de kostnader du får för alternativt boende, förstörd egendom och annat.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Översvämning, brand och inbrott kan drabba alla – var rätt försäkrad!

Husdjur

Det är roligt med husdjur, men det är också ett ansvar. Tänk på att inte störa omgivningen. Hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara för t.ex. barn. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl. a ormar och andra reptiler. Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

Hyra

Hyran betalar du i förskott en månad i taget. Senast sista vardagen i månaden ska hyran för nästkommande månad vara betald. Anmäl dig gärna till autogiro, så vet du säkert att hyran betalas i rätt tid varje månad. Hyresavierna skickas ut kvartalsvis. Betalar du inte din hyra i tid medför detta en merkostnad för dig. Obetald hyra kan leda till uppsägning och vräkning.

Hyresavi

Hyresavierna skickas ut kvartalsvis. Vid borttappad hyresavi ber vi dig ringa kontoret på telefon 031-49 38 00 (telefontid, måndagar 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00).

Hyresavtal

Ett hyresavtal visar att du har rätt att bo i lägenheten och är en värdehandling. Ha gärna en kopia hemma på avtalet. Låser du dig t.ex. ute och behöver en låssmed måste du kunna bevisa att det är du som bor i lägenheten. Förvara originalet som ett värdepapper.

Innerdörrar

Plockar du bort innerdörrarna i din lägenhet, måste du själv förvara dem. Tänk på att förvara dem varsamt så att de inte blir skadade.

Installation av disk-/tvättmaskin

Prata alltid med oss om du funderar på att installera diskmaskin, tvättmaskin etc. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.

Källare

Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet. Skulle olyckan vara framme, tex vattenläckage, så är risken stor att dina saker blir förstörda.

Källsortering

Som hyresgäst i ICS Fastigheter ska du källsortera dina sopor i de fraktioner som finns i just ditt område. Följande sortering gäller generellt: pappersförpackningar och wellpapp, metall, glödlampor, tidningar, ofärgat och färgat glas, hårdplast samt batterier. Saknas något kärl i ditt område lämnar du de soporna på en av kommunens återvinningsstationer.

Lås & nycklar

Nycklarna kvitterar du ut i samband med tillträdesdagen av vaktmästaren. Att göra egna kopior på nycklarna är förbjudet. Att byta lås är dyrt så var rätt om dina nycklar, Har du förlorat nycklarna och dessutom råkar ut för inbrott kan det leda till problem med hemförsäkringen. Kontakta vaktmästaren om du låser dig ute. Vi återlämning av nycklar ska alla typer av nycklar återlämnas för t.ex. lägenhet, garage, förråd, tvättstuga och om du har bokningscylinder med nyckel. Om något saknas blir du ersättningsskyldig.

Matavfall

Närmare hälften av det som du slänger i soptunnan är matavfall. Genom att sortera matresterna kan man ta vara på både energin och näringen i maten. Matavfallet blir till biogas och biogödsel. Biogas kan användas till fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödsel i lantbruket.

Målning & tapetsering

Prata alltid med oss innan du börjar renovera i din lägenhet. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.

Parkeringsplats

Kontakta kontoret på 031-49 38 00 (telefontid, måndagar 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00) om du vill hyra en parkeringsplats. Det är du själv som ansvarar för snöröjningen närmast bilen där plogbilen inte kommer åt.

Persienner

Du som hyresgäst äger och sköter underhåll av persiennerna i lägenheten. Om du sätter upp nya persienner ska de monteras på ett fackmannamässigt sätt. Om du själv äger dina persienner får du ta med dig dem nr du flyttar. Tänk på att återställa eventuella skador.

Rengöringsmedel

Med rätt städutrustning behövs sällan kemikalier. En duk eller mopp av mikrofiber tar bort smuts och bakterier med enbart vatten och det fungerar för de flesta ytor: golv, diskbänk, fönster med mera. Behöver du använda rengöringsmedel välj miljömärkta och milda medel och överdosera inte. Produkter märka med ”Bra miljöval” eller ”Svanen” innehåller inte hälsofarliga ämnen och är nedbrytbara.

Tänk på att rengöringsmedel ska vara anpassade till det du vill rengöra. Starka rengöringsmedel är ofta skadliga för miljön och kan dessutom orsaka skada på ytor i hemmet och då kan du bli ersättningsskyldig.

Renovering

Här hittar du svaren på vad du får renovera i en hyreslägenhet.

Rökning

ICS Fastigheter vill inte att du röker i lägenheten. Om du ändå röker i lägenheten kan det innebära att du får betala för det merarbete som orsakats på grund av rökning. Besiktning görs i samband med avflyttning eller renovering. Visa hänsyn till din omgivning om du röker på balkongen. Det är förbjudet att röka i tvättstugan, trapphuset och andra gemensamma utrymmen.

Slitage

I samband med underhåll av lägenheten eller när du flyttar görs en besiktning av bostaden för att se i vilket skick den är. Ett normalt slitage hör till men bedöms skadorna som stora kan du bli ersättningsskyldig.

Störningar

I ett flerfamiljshus måste du acceptera ljus och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du inte tåla. Det bästa är att prata med den eller de det berör, de kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Upphör inte allvarliga störningar så kontakta Falbygdens bevakning (telefon nr står nere i trapphuset). Tänk på att om en utryckning måste ske för att du stört dina grannar så kan du komma att bli debiterad om störningen är så pass kraftig och störande eller är upprepande. Kraftiga och upprepade störningar kan faktiskt leda till vräkning. Generellt gäller att det ska vara tyst och lugnt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Tillträde

Tillträde till lägenheten får du första vardagen i den månad hyresavtalet börjar gälla. Skulle den förste infalla på en helg eller röd dag får du alltså tillträde nästkommande vardag.

Tittöga

Ett tittöga i ytterdörren är inte standard i ICS Fastigheters bostäder. Vill du sätta in ett tittöga ska du kontakta vaktmästaren, om du får tillåtelse eller inte har att göra med vilken typ av ytterdörr du har. När du flyttar ska tittögat lämnas kvar och du får inte ersättningen för dina kostnader.

Trapphus

Trapphuset får inte belamras med cyklar, barnvagnar, rullatorer och annat som gör det svårare för ambulans- och räddningspersonal att komma fram. Trapphuset är en utrymningsväg. Börjar det dessutom brinna i föremål som står i trapphuset sprider sig röken och elden i huset. Att trapphuset ska vara tomt på saker är för allas trivsel och så att stödpersonalen kan utföra sitt arbete.

Tvättmaskin

Vill du ha tvättmaskin i lägenheten måste du anlita en fackman för att koppla n VVS och el. Prata med kontoret om detta på 031-49 38 00 (telefontid, måndagar 09.00-11.00 & torsdagar 09.00-11.00). Du kan bli ersättningsskyldig om det uppstår skador och du inte anlitat en yrkesman. Tvätta inte mellan 22.00-06.00 eftersom vibrationerna från centrifugering kan störa.

Tvättstuga

Det viktigt att du gör rent efter dig. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i. Håll den tvättid du bokat och ta inte någon annans tid.

När du ska göra rent—börja gärna med luddfiltret i torktumlaren. Se till att inget utspillt tvättmedel finns kvar i tvättstugan och torka ur tvättmedelsfacken i tvättmaskinen. Golvet i både tvättstuga och torkrum ska sopas eller skuras och bänkarna torkas av.

Ta hänsyn till allergiker genom att inte röka i våra lokaler. Det får inte följa med djur in i tvättstugan. Du som har djur bör tänka på att ta bort eventuella djurhår som kan bli kvar i tvättmaskinen.

Fyll tvättmaskinerna så sparar vi energi. Välj den lägsta temperatur som behövs för att tvätta rent, då går det också fortare.

Uppsägning

När du vill säga upp ditt hyreskontrakt skriver du på sidan 2 på ditt hyreskontrakt och skickar in det till kontoret (ICS Fastigheter AB, Lantmilsgatan 16, 421 37 V.Frölunda). För att vi ska veta vilken lägenhet det gäller måste du ange ditt kontraktsnummer/objektnummer och personnummer på uppsägningen. Kontraktsnummer/objektnummer hittar du på ditt hyreskontrakt. Är ni flera personer som står på avtalet måste samtliga skriva under uppsägningen.

Observera att du som hyresgäst är skyldig att betala hyran under uppsägningstiden. Hur lång uppsägningstiden är framgår av hyreskontraktet och gäller även om du flyttar ut tidigare.

Uppsägningstiden gäller från närmaste månadsskifte efter det att ICS Fastigheter fått uppsägningen. Du kan inte säga upp ditt hyresavtal via telefon.

Hyresavtalet är en värdehandling och bör därför rekommenderas vid postbefordran. Du använder ditt hyresavtal som blankett för uppsägningen. Det gäller både för bostad och bilplatser. Du hittar den på baksidan av ditt hyresavtal.

Uppsägning vid dödsfall/dödsbo

Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs senast en (1) månad efter dödsfallet. Vid senare inkommen uppsägning gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid.

Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas med uppsägningen samt uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna dödsboet.

Uteplats

Har du en lägenhet med uteplats är du ansvarig för att den sköts och underhålls så att den är trivsam för både dig och grannarna. Barnen får gärna ha en plaskdamm på uteplatsen men det är av säkerhetsskäl inte tillåtet med en större badbassäng eller badpool.

Utflyttning

Du säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid närmaste månadsskifte efter att vi fått din uppsägning. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Du måste lämna in alla nycklar till bostaden när du flyttar—även eventuella kopior. Kom ihåg att lämna in nycklar till motorvärmare, förråd och tvättstuga.

Flytta el, internet och telefon — avsluta ditt gamla el-abonnemang till samma uppsägningsdatum som ditt hyreskontrakt och teckna ett nytt abonnemang på den nya adressen. Du måste även anmäla flytt av telefonabonnemang och internetabonnemang.

Besiktning av lägenhet — vi gör en avflyttningsbesiktning så tidigt som möjligt efter din uppsägning. Det är bra om du själv kan vara med för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Vid skador eller onormalt slitage på parkett, tapet, dörrar eller skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag o s v. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Ta med allt — ta med dig grovsopor och alla dina tillhörigheter när du flyttar, även de saker som du förvarar i förråd, garage och på balkong eller uteplats.

Visning av lägenheten — Visning av lägenheten sköter vaktmästaren, du som boende behöver inte tänka på detta.

Ventilation

Det är viktigt att du inte sätter igen eller ändrar inställningar på luftventilerna i lägenheten. Det är oberoende på vilken typ av ventilation bostaden har: självdrag, frånluft eller till- och frånluft.

Du måste själv hålla rent i frånluftsventiler i toaletter och badrum. Dammet tar du bort genom att torka springan med en matkniv som du lindat hushållspapper runt.

Visa hänsyn

Som hyresgäst ska du alltid visa hänsyn till dina grannar genom ordning, reda och sundhet. Tänk på grannarna när du lyssnar på musik eller spelar instrument. Bastoner och vibrationer hörs genom stora delar av huset. Även högt ljud från tv och radio kan störa. Mellan klockan 22.00 och 06.00 ska det vara tyst i huset.

Vräkning

ICS Fastigheter kan tvingas säga upp en hyresgäst. Anledningar kan vara obetald hyra, vanvård, missbruk eller störningar och sker i enlighet med gällande hyreslag. Innan uppsägning sker skickas ett brev till hyresgästen med begäran om rättelse, det vill säga hyresgästen uppmanas att vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.